ارمغان

نمونه ای از نثر مسجع خواجه عبدالله در مناجات نامه
نویسنده : ندا - ساعت ٩:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱/۱٢
 

نمونه ای از نثر مسجع خواجه عبدالله در مناجات نامه

الهی به حرمت آن نام که تو خوانی و به حرمت آن صفت که تو چنانی، دریاب که می توانی.

 الهی، عمر خود به باد کردم و بر تن خود بیداد کردم؛ گفتی و فرمان نکردم، درماندم و درمان نکردم.

الهی، اگر تو مرا خواستی من آن خواستم که تو خواستی.

 الهی، بهشت و حور چه نازم، مرا دیده ای ده که از هر نظر بهشتی سازم.

 الهی، در دل های ما جز تخم محبت مکار و بر جان های ما جز الطاف و مرحمت خود منگار و برگشت های ما جز باران رحمت خود مبار.

به لطف، ما را دست گیر و به کرم، پای دار، الهی حجاب ها از راه بردار و ما را به ما مگذار.

فاطمه